Финансије

Побољшање закупа

Побољшање закупа је прилагођавање имовине под закупом. Примери побољшања закупа су нови теписи, ормари, расвета и зидови. Закупац ће можда желети да инвестира у побољшања закупа како би прилагодио карактеристике канцеларијског или производног простора својим специфичним потребама. Станодавац може платити ова побољшања како би побољшао будуће стопе закупа закупљене имовине.

У рачуноводству, побољшање закупа сматра се имовином закупца ако га је закупац платио, инвестиција премашује ограничење капитализације закупца и побољшања ће бити употребљива више од једног извештајног периода. Ако је то случај, закупац евидентира инвестицију као основно средство и амортизује га током краћег преосталог периода закупа или корисног века трајања побољшања.

По престанку закупа, сва побољшања закупа постају власништво станодавца.