Финансије

Одлив готовине

Одлив готовине је износ готовине који предузеће исплати. Разлози за ове готовинске исплате спадају у једну од следећих класификација:

  • Делатност. Примери су плаћања запосленима и добављачима.

  • Инвестиционе активности. Примери су зајмови другим ентитетима или издаци за стицање основних средстава.

  • Финансирање активности. Примери су исплате за откуп акција или исплату дивиденди.

Ове опште категорије новчаног тока налазе се у извештају о новчаним токовима, што је један од финансијских извештаја које предузеће производи. Износ одлива готовине откривен у извештају о токовима готовине односи се на временски период обухваћен извештајем.

Износ одлива готовине може се заклонити вођењем евиденција по рачуноводственом начелу настанка догађаја, при чему се могу евидентирати обрачуни који мењају износ пријављених издатака, иако готовина није исплаћена. Сходно томе, корисно је испитати одлив готовине у извештају о токовима готовине на линији тренда да би се утврдило да ли компанија добија или губи готовину. Потребно је потпуно знање о одливу готовине како би се осигурало да предузеће има довољно готовине (или може да планира да стекне нови дуг или прода акције) како би осигурало да остане у послу.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found