Финансије

Резиме значајних рачуноводствених политика

Резиме значајних рачуноводствених политика је одељак фуснота који прате финансијске извештаје ентитета, описујући кључне политике које рачуноводство следи. Овај резиме се обично ставља на почетак фуснота или близу њега. Сажетак смерница прописује важећи рачуноводствени оквир (као што су ГААП или МСФИ). Ови оквири захтевају од организације да обелодани своје најважније политике, прикладност тих политика и како они утичу на пријављени финансијски положај предузећа.

Откривање рачуноводствених политика је посебно важно у ситуацијама када организација одлучи да следи политике које се одвајају од политика које се генерално користе у њеној индустрији. Увидом у ове политике, инвестициона заједница ће имати боље разумевање на који начин се коришћене рачуноводствене политике могу изменити пријављени финансијски резултати и финансијски положај ентитета.

Резиме политике може обухватати политике из широког спектра оперативних и финансијских области, укључујући готовину, потраживања, нематеријалну имовину, умањење вредности имовине, процену залиха, врсте обавеза, признавање прихода и капитализоване трошкове.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found