Финансије

Учешћа у капиталу

Власнички удео је власнички удео акционара у послу. На пример, поседовање 15% удела у предузећу значи да акционар поседује 15% посла. Удео у капиталу не мора нужно значити да акционар има право на сразмерни удео у приходу који ствара субјект у који се улаже. Само ако предузеће генерише позитиван новчани ток, може издати дивиденду својим акционарима. Међутим, ако се посао евентуално прода или ликвидира, акционару ће бити исплаћен његов пропорционални део преостале заостале камате која остане након намирења свих потраживања поверилаца.

Удео у капиталу од 51% или више даје контролу гласања акционара над предузећем у које се инвестира; у супротном, сматра се да акционар има мањински удео.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found