Финансије

Позитивна потврда

Позитивна потврда је упит који ревизор упућује трећој страни на који је потребан одговор. Истрага се односи на то да ли се евиденције треће стране подударају са онима које ревизор испитује. Чак и ако постоји подударање, без изузетака, ревизор и даље тражи одговор. Позитивне потврде су обично повезане са ревизијом потраживања, обавеза и аранжмана дуга. Друга врста потврде је негативна потврда, при чему трећа страна мора да одговори само ако постоји несклад између записа.

Позитивна потврда се сматра вишим квалитетом доказа од негативне, будући да ревизор добија експлицитне доказе од треће стране.