Финансије

Бенцхмаркинг

Бенцхмаркинг је поступак за упоређивање политика, поступака, производа и процеса предузећа са онима других фирми или са стандардним мерењима. Исход процеса бенчмаркинга укључује следеће:

  • Идентификовање могућности за побољшање

  • Примећујући како вршњачке компаније боље обављају циљане области

  • Израда плана побољшања учинка

  • Преглед резултата и идентификација даљих подручја побољшања

Менаџерски тим предузећа може се одлучити да се укључи у референтне тестове када нема основу поређења за утврђивање могућих побољшања у ентитету.

Бенцхмаркинг се такође може користити када организација има низ сличних самосталних операција, као што су продајна места или филијале банака. У овој ситуацији, компанија може измерити учинак сваке локације и користити ове резултате за рангирање локација. Очекује се да ће они који постижу слабу оцену своје резултате упоредити са местима која имају више бодова како би утврдили како се перформансе могу побољшати.