Финансије

Дефиниција односа задржавања

Коефицијент задржавања је проценат нето прихода задржаног за финансирање оперативних потреба предузећа. Висок ниво задржавања указује на то да руководство верује да интерно постоји употреба готовине која обезбеђује стопу поврата већу од цене капитала. Низак ниво задржавања значи да се већина зарада пребацује на инвеститоре у облику дивиденде.

Раст користе инвеститори у порасту да лоцирају оне компаније за које се чини да улазе новац у своје пословање, под теоријом да ће то резултирати евентуалним растом цене њихових акција. Ова предвиђајућа употреба коефицијента може бити нетачна у случајевима када руководство компаније предвиђа пад пословања, па задржава додатна средства само да би створило резерву у односу на виткија времена која се очекују у блиској будућности.

Изненадно смањење стопе задржавања може одраз признања менаџмента да за предузеће не постоје даље профитабилне могућности улагања. Ако је то случај, ово може сигнализирати велики пад броја инвеститора у раст и приметан пораст броја инвеститора у приход који поседују акције компаније.

Формула односа задржавања је:

(Нето приход - Исплаћене дивиденде) ÷ Нето приход = Коефицијент задржавања

На пример, АБЦ Интернатионал пријављује нето приход од 100.000 УСД и исплаћује 30.000 УСД дивиденде. Његов однос задржавања је 70%, што се израчунава на следећи начин:

(100.000 УСД нето прихода - 30.000 УСД исплаћених дивиденди) ÷ 100.000 УСД нето прихода = 70%

Проблем ове формуле је време исплате дивиденде. Управни одбор може прогласити дивиденду, али не може одобрити исплату до периода ван кога се израчунава коефицијент задржавања, тако да се у нумератору не појављује одузимање дивиденде.

Још један проблем са односом је основна претпоставка да се износ готовине који генерише предузеће подудара са пријављеним нето приходом. То можда није случај, а посебно према рачуноводственом начелу настанка догађаја, где може доћи до значајних разлика између та два броја. Када се новчани токови значајно разликују од нето добити, исход коефицијента задржавања је врло сумњив.

Коефицијент задржавања је обрнут од коефицијента исплате дивиденде, који мери проценат нето прихода исплаћеног инвеститорима као дивиденда или откуп акција.

Слични услови

Коефицијент задржавања познат је и као однос орања.