Финансије

Дефиниција грешке у транспозицији

Грешка у транспозицији је грешка при уносу података која је настала нехотичним пребацивањем два суседна броја. Траг за присуство такве грешке је да се износ грешке увек равномерно дели са 9. На пример, број 63 се уноси као 36, што је разлика од 27. Број 27 дели се једнако са 9. Слично томе, број 72 се уноси као 27, што је разлика од 45, која је такође равномерно дељива са 9.

Грешке у транспозицији морају се исправити, јер ће у супротном резултирати нетачним бројевима у финансијским извештајима који могу бити значајни. На пример, када се 12 000 000 УСД погрешно унесе као 21 000 000 УСД за цифру прихода, разлика од 9 000 000 УСД може имати значајан утицај на биланс успеха. Грешке ове величине могу створити утисак да се предузеће бави лажним финансијским извештавањем.

Будући да је ова врста грешке узрокована ручним уносом података, могуће решење је коришћење аутоматизованих система или скенирање бар кода како би се смањила количина ручног уноса података.