Финансије

Офсет рачун

Офсет рачун је рачун који је упарен са другим рачуном и поништава га. Други рачун садржи бруто стање, а оффсет рачун га смањује, што резултира нето стањем. Примери поравнаних рачуна су исправка вредности за лоше дугове (упарена са рачуном потраживања) и резерва за застарели инвентар (упарена са рачуном залиха). Офсет рачун је познат и као контра рачун.

Концепт се користи и у банкарству, где је офсет рачун банковни рачун који је упарен са зајмом зајмопримца при одређивању износа обрачунате камате на зајам. Стање готовине на банковном рачуну смањује преостали зајам на нето стање зајма, на који се затим примењује каматна стопа на зајам.