Финансије

Обрачуната закупнина

Обрачуната обавеза за закуп је билансни рачун на којем се чува износ закупнине који је настао, али још није плаћен. Овај рачун користи станар који је са станодавцем склопио уговор о закупу објекта. Обавеза се обично укључује на рачун обрачунате пасиве, заједно са свим осталим обрачунима. Међутим, ако је обрачунати износ закупнине довољно велик, управа ће можда желети да га евидентира на засебном рачуну.