Финансије

Унос за прилагођавање на обрачунској основи

Унос за прилагођавање настанку настанка догађаја је унос у дневник забележен на крају извештајног периода који мења износ прихода или расхода евидентираних у билансу успеха. Четири врсте уноса за прилагођавање на обрачунској основи су:

  • Повећање трошкова за трошкове који су настали, али за које још увек није примљена фактура добављача.

  • Смањење трошкова за трошкове који су признати, али још увек нису настали.

  • Повећање прихода за приходе који су остварени, али за које још увек није створена фактура купца.

  • Смањење прихода за приходе који су препознати, али још увек нису остварени.