Финансије

Инкрементални Трошак

Додатни трошак је додатни трошак повезан са производњом једне додатне јединице производње. Може бити корисно приликом формулисања цене да купцу наплатите као део једнократног посла продају додатних јединица. На пример, ако компанија у свом производном распореду има простора за 10 додатних јединица, а променљиви трошак тих јединица (тј. Њихов додатни трошак) износи укупно 100 УСД, тада свака цена која пређе 100 УСД генерираће профит за компанија. Концепт се такође може применити на анализу смањења трошкова. На пример, може бити од интереса одредити постепену промену трошкова када:

  • Неком престаје радни однос

  • Производна линија је затворена

  • Дистрибутивни центар је затворен

  • Подружница је распродата

Инкрементална анализа трошкова прегледава само оне трошкове који ће се променити као резултат одлуке. Сви остали трошкови сматрају се небитним за одлуку.

Слични услови

Додатни трошак је познат и као гранични трошак.