Финансије

Како записати инвентар

Отпис залиха укључује наплаћивање дела имовине залиха на терет у текућем периоду. Инвентар се записује када се роба изгуби или украде или јој вредност опадне. То би требало урадити одједном, тако да финансијски извештаји одмах одражавају смањену вредност залиха. У супротном, имовина залиха биће превисока, што доводи у заблуду читаоце финансијских извештаја компаније.

На пример, ако виџет кошта 100 УСД, а можете га продати отпаду за 15 УСД, тада би вредност залиха требало да запишете за 85 УСД. Постоје два начина записивања инвентара. Прво, ако отписи залиха нису значајни, задужите општи трошак продате робе и кредитни инвентар, као што је приказано у следећем уносу: