Финансије

Попис готове робе

Готова роба је роба која је довршена у производном процесу или је купљена у довршеном облику, али која још није продата купцима. Роба која је купљена у попуњеном облику позната је под називом роба.

Трошкови залиха готових производа сматрају се краткорочном имовином, јер се очекује да ће се ти производи продати за мање од годину дана. Укупан износ залиха готових производа на крају извештајног периода обично се агрегира са трошковима сировина и производа који су у току, а извештава се у оквиру једне ставке „Инвентар“ у билансу стања.