Финансије

Рачун контног капитала

Контра контни капитал је акцијски рачун акционара са негативним стањем. То значи да рачун има нето стање задужења. Овај рачун смањује укупан износ капитала који поседује предузеће. Примери контног капитала су:

  • Трезорске акције (одражава износ који је предузеће платило за откуп акција од инвеститора)

  • Власнички рачун за извлачење (приказује износ средстава исплаћен власнику)