Финансије

Пријем поверења

Потврда о поверењу је правни документ у којем се наводи да зајмопримац у физичком поседу има одређену имовину која се налази у поверењу зајмодавца. Према овом аранжману, зајмодавац задржава власништво над основном имовином све док зајмопримац не врати зајмодавцу одређени дуг. По отплати зајма, зајмопримац стиче право својине на основној активи. Потврде о поверењу обично користе дистрибутери и дилери који продају скупу робу; они прибављају инвентар на основу договора са својим зајмодавцима и затим враћају зајмодавце док се инвентар продаје. Аранжмани примања поверења класификују се као позајмљивање засновано на имовини.