Финансије

Актуарске основе рачуноводства

Актуарска основа рачуноводства је метода која се користи за израчунавање износа текућих, периодичних доприноса који се уплаћују у пензиони фонд. Ова основа рачуноводства налаже да износ доприноса плус претпостављена зарада од улагања мора бити најмање једнак износу уплата које је фонд извршио пензионерима. Овај прорачун укључује бројне факторе, укључујући следеће:

  • Дисконтна стопа примењена на будуће исплате давања

  • Процењени број година у којима ће запослени наставити да раде

  • Стопа по којој ће се зараде запослених повећавати у будућности

  • Стопа поврата средстава плана