Финансије

Трошкови телефона

Телефонски трошак је трошак повезан са свим фиксним линијама, факс линијама и мобилним телефонима током периода употребе. Ако се трошак догоди унапред, он се у почетку евидентира као претплаћени трошак, а касније се признаје као телефонски трошак у периоду у којем се услуга стварно користи. Овај трошак се обично чува на посебном рачуну главне књиге који се може објединити са другим комуналним предузећима када је пријављен у билансу успеха организације.