Финансије

Метода релативне вредности продаје

Метода релативне вредности продаје је техника која се користи за алокацију заједничких трошкова на основу цена по којима ће се производи продавати. На пример, производни процес троши 100 долара трошкова да би се створила два производа, од којих ће се један (производ А) продати за 400, а други (производ Б) за 100 долара. Према овој методи, 80% од заједничких трошкова од 100 УСД додељује се производу А. Израчун је:

100 УСД заједнички трошак к (400 УСД ÷ (400 УСД + 100 УСД)) = 80 УСД

Преосталих 20% од заједничких трошкова од 100 УСД додељује се производу Б. Израчун је:

100 УСД заједнички трошак к (100 УСД ÷ (400 УСД + 100 УСД)) = 20 УСД

Добијена расподјела трошкова правично распоређује трошкове на производе, што резултира приближно једнаким маржама за сваки производ. Међутим, марже производа се и даље могу разликовати, у зависности од трошкова које сваки производ има након тачке доделе.