Финансије

Неиздајничка трансакција

Неиздајничка трансакција је трансакција која укључује хартију од вредности која не користи првобитном издаваоцу хартије од вредности. Ова ситуација се најчешће јавља када инвеститор прода свој удео другом инвеститору. Неиздајничка трансакција је изузета од захтева за регистрацију Комисије за хартије од вредности.