Финансије

Секвенцијална метода

Секвенцијална метода се користи за расподелу трошкова одељења за услуге другим одељењима у оквиру организације. Према овом приступу, трошковима сваког одељења за услуге додељује се по једно одељење. Према томе, трошкови једног услужног одељења распоређују се на сва корисничка одељења, која могу укључивати и друга услужна одељења. Једном када су ти трошкови распоређени, распоређују се трошкови следећег одељења за услуге. Прво одељење не може добити издвајање ни од једног другог одељења - у основи постоји једносмерна расподела трошкова.

Секвенцијална метода се назива и метода алокације корака.