Финансије

Трошак који се амортизује

Трошак који се амортизује је комбиновани трошак куповине и уградње основног средства, умањен за његову процењену вредност спашавања. Трошак амортизације користи се као основа за периодичну амортизацију средства. На пример, предузеће купује машину за 10.000 америчких долара и процењује да ће машина имати поправљени износ од 2.000 америчких долара на крају свог корисног века употребе. Према томе, трошак машине који се амортизује је 8.000 УСД, што се израчунава на следећи начин:

10.000 УСД Набавна цена - 2.000 УСД Вредност резерве = 8.000 УСД Трошак који се амортизује

Тада компанија користи метод амортизације, као што је линеарна метода, како би постепено наплаћивала трошак амортизације од 8.000 америчких долара као трошак током корисног века употребе машине.

Концепт се не односи на нематеријално улагање, јер се ова врста имовине амортизује, а не амортизује.