Финансије

Како класификовати дуг на захтев

Ако уговор о зајму садржи клаузулу у којој се наводи да зајмодавац може да захтева исплату у било ком тренутку, онда класификујте дуг као текућу обавезу. То је случај чак и ако се не очекује да ће зајмодавац тражити исплату у текућој години. Овај захтев налажу рачуноводствени стандарди у општеприхваћеним рачуноводственим принципима.