Финансије

Дефиниција радног интереса

Интерес за рад је улагање у нафтну и гасну операцију, где је инвеститор одговоран за све трошкове настале истраживањем, развојем и вођењем производних операција. Удео у приходу резервисаном за имаоца радне камате је преостали износ након што се одузму камате и нерадне камате.

Радни интерес може се даље класификовати у неподељени или подељени интерес. У неподељеном каматном аранжману, два или више власника радног камата деле приходе и трошкове у складу са својим пропорционалним власничким интересима. У аранжману са подељеном каматом, власници активне камате добијају приход и плаћају трошкове на основу свог власништва над одређеним површинама.

Предузеће можда више није заинтересовано за одржавање радног интереса у некретнини, можда зато што нема финансијску или менаџерску стручност за истраживање и развој имовине. У том случају може заменити свој радни интерес другом страном у замену за нерадни интерес, пребацујући тако све одговорности на другу страну.

Главне предности радног интереса су да предузеће може створити значајну добит када је бунар успешан и да су све кључне одлуке у рукама власника предузећа. Главни недостатак је много већи ризик од губитка ако се испостави да је бунар сув или има мало производње.