Финансије

Дневник исплате готовине

Дневник исплате готовине је детаљан запис о готовинским уплатама које је извршило предузеће. Дневник наводи када се врше чекови и друге врсте плаћања, као и плаћени износи, имена прималаца и наплаћени рачуни. Овај часопис је добар изворни документ за тражење специфичности појединачних плаћања. Информације у дневнику исплате готовине периодично се сажимају и прослеђују у главну књигу.