Финансије

Јединица која ствара новац

Јединица која генерише новац је најмања група средстава која независно генерише новчани ток и чији је новчани ток у великој мери независан од новчаних токова генерисаних другом имовином. Концепт се користи у међународним стандардима финансијског извештавања за утврђивање умањења вредности имовине. Без концепта јединице која генерише новац, било би претешко тешко одредити новчане токове повезане са појединачном имовином за анализу умањења вредности.