Финансије

Алокација у првој фази

Прва фаза алокације је поступак који се користи за додељивање општих трошкова активностима. Ова алокација се користи у систему обрачуна трошкова заснован на активностима и први је корак у евентуалној алокацији режијских трошкова на трошкове. На пример, трошкови постављања одређене машине у производном подручју су 50.000 УСД годишње. Будући да је ова машина постављена 100 пута годишње, прва фаза додељивања је израчунавање да се сваком подешавању машине (активности) додељује накнада од 500 УСД (израчунато као трошак подешавања од 50 000 УСД подељен са 100 подешавања).