Финансије

Фракциони камате

Дјеломични интерес је власнички удио у некретнинама. На пример, три породице заједно купују некретнину за одмор, према споразуму о подели коришћења имовине на основу процента власништва. Власници такође морају да плате своје уделе у одржавању имовине и порезе.