Финансије

Неупадљиви улази

Неуочљиви улази су инпути који се користе у рачуноводству фер вредности за које не постоје доступне тржишне информације, а који уместо тога користе најбоље информације доступне за одређивање цена имовине или обавеза. Неприметни унос може да укључује сопствене податке компаније која извештава, прилагођене другим разумно доступним информацијама. Примери су интерно генерисана финансијска прогноза и цене садржане у понуђеној понуди дистрибутера. Неупадљиви улази могу бити прилично субјективни.

Најповлашћенији приступи извођењу фер вредности за имовину и обавезе су они који максимизирају употребу релевантних видљивих инпута и минимизирају употребу неприметних инпута. Уочљиви инпути изведени су из тржишних података који правилно одражавају претпоставке које би треће стране користиле приликом одређивања цена имовине и обавеза. Примери тржишта за која се сматра да пружају видљиве инпуте су берзе, дилерска и посредничка тржишта.