Финансије

Дисконтна стопа

Дисконтна стопа је каматна стопа која се користи за дисконтовање тока будућих новчаних токова на њихову садашњу вредност. У зависности од примене, типичне стопе које се користе као дисконтне стопе су трошкови капитала предузећа или тренутна тржишна стопа.

Израз се такође односи на каматну стопу коју Федерална банка банке наплаћује депозитарним институцијама које узимају кредите из Фед-овог дисконтног прозора.