Финансије

Процена унутрашњих контрола

Евалуација интерне контроле укључује испитивање ефикасности система унутрашњих контрола у организацији. Укључујући се у ову процену, ревизор може одредити обим других тестова који се морају извршити да би се дошло до мишљења у вези са правичношћу финансијских извештаја ентитета. Робустан систем интерних контрола смањује ризик од превара, што ублажава потребу за додатним ревизорским поступцима. Испитивање се концентрише на питања као што су:

  • Подела дужности

  • Чекови и стања на рачуну

  • Заштита евиденције

  • Ниво обучености и компетентност запослених

  • Ефикасност функције интерне ревизије ентитета

Кораци укључени у овај поступак евалуације укључују следеће:

  1. Утврдите обим и врсте контрола које клијент користи.

  2. Утврдите на коју од ових контрола ревизор намерава да се ослони.

  3. На основу прва два корака одредите које ревизијске поступке треба проширити или смањити.

  4. Дајте препоруке клијенту у вези с тим како да побољша свој систем интерних контрола.

Последњи од претходних корака користан је за побољшање контролног окружења за ревизора у ревизији следеће године.