Финансије

Нето амортизација

Нето амортизација односи се на пријављени износ материјалне фиксне имовине, не укључујући сву акумулирану амортизацију која се на њу терети. Ове информације се могу извештавати одвојено у билансу стања предузећа, где је укупни износ основних средстава пре амортизације наведен у једној ставци, након чега следи акумулирана амортизација, при чему трећа ставка комбинује та два у „нето амортизацију " ставка.