Финансије

Дефиниција потенцијалне имовине

Потенцијално средство је могуће средство које може настати због добитка који је зависан од будућих догађаја који нису под контролом ентитета. Према рачуноводственим стандардима, предузеће не признаје потенцијално средство чак и ако је повезан потенцијални добитак вероватан.

Потенцијална имовина постаје реализована (и стога евидентирајућа) имовина када је остваривање прихода повезаног са њом готово сигурно. У овом случају, препознајте средство у периоду када дође до промене. Овакав третман потенцијалне имовине није у складу са третманом потенцијалне обавезе, коју треба евидентирати када је то вероватно (чиме ће се сачувати конзервативна природа финансијских извештаја).

Најбољи пример обе стране потенцијалне имовине и потенцијалне обавезе је тужба. Чак и ако је вероватно да ће тужилац добити случај и добити новчану награду, не може признати потенцијалну имовину све док се не намири тужба. Супротно томе, друга страна која ће вероватно изгубити парницу мора забележити одредбу за потенцијалну одговорност чим губитак постане вероватан, и не би требало да чека да се тужба реши да би то учинила. Дакле, признавање потенцијалне обавезе долази пре признавања потенцијалне имовине.

Предузеће може открити постојање потенцијалне имовине у напоменама уз финансијске извештаје када је прилив економских користи вероватан. То барем открива присуство могуће имовине читаоцима финансијских извештаја.

Ревизори су посебно опрезни у погледу потенцијалне имовине која је евидентирана у рачуноводственим евиденцијама компаније и инсистираће на томе да се она уклоне из евиденције пре издавања мишљења о њеним финансијским извештајима.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found