Финансије

Књиговодствена вредност дуга

Књиговодствена вредност дуга састоји се од следећих ставки у билансу стања предузећа:

  • Ноте које се плаћају. Налази се у одељку текућих обавеза биланса стања.

  • Текући део дугорочног дуга. Налази се у одељку текућих обавеза биланса стања.

  • Дугорочни дуг. Налази се у одељку дугорочних обавеза биланса стања.

Књиговодствена вредност дуга не укључује дуговања и обрачунате обавезе, јер се те обавезе не сматрају каматним обавезама.

Књиговодствена вредност дуга обично се користи у показатељима ликвидности, где се упоређује или са имовином или са токовима готовине да би се видело да ли је организација способна да издржи своје дуговање.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found