Финансије

Оперативна текућа имовина

Оперативна текућа имовина је она краткорочна имовина која се користи за подршку пословању предузећа. У већини организација кључна оперативна обртна средства су готовина, потраживања и залихе. Краткорочна имовина која се више односи на питања финансирања, попут тржишних хартија од вредности и имовине која се држи на продају, не сматрају се делом текуће текуће имовине.

Остале врсте оперативне имовине су дугорочне природе и обично садрже много веће улагање за предузеће од његове текуће текуће имовине. Ово је посебно често у окружењу интензивном у производњи, где улагање у основна средства може знатно премашити улагање у оперативна обртна средства. Такав је случај и када улагање у интелектуално власништво или природне ресурсе чине примарни извор корпоративне вредности. Међутим, услужни посао може већину своје имовине уложити у оперативну обртну имовину, јер може бити мало потребе за улагањем у друге врсте имовине.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found