Финансије

Кредитно стање

Стање кредита је завршни збир на рачуну, који подразумева позитиван или негативан износ, у зависности од ситуације. Стање кредита односи се на следеће ситуације:

  • Позитивно стање на банковном рачуну

  • Укупан износ на кредитној картици

  • Негативно стање на рачуну имовине

  • Позитивно стање на рачуну обавеза, капитала, прихода или добитка

  • Преостали салдо на готовинском рачуну код брокера након куповине хартија од вредности