Финансије

Нормалан капацитет

Нормални капацитет је количина обима производње која се дугорочно може очекивати. Уобичајени капацитет узима у обзир застоје у вези са периодичним активностима одржавања, проблемима са посадом итд. Када се планира количина производње која се може постићи, треба користити нормални капацитет, а не теоретски ниво капацитета, јер је вероватноћа достизања нормалног капацитета прилично велика. Нормални ниво капацитета може временом опадати како производна опрема стари, јер опрема захтева више напора у одржавању.