Финансије

Услуге саветодавног управљања

Услуге саветодавног управљања су консултантске услуге које за своје клијенте обавља специјална организација. Ове услуге су намењене пружању савета у вези са пословањем и финансијама клијената. Услуге се могу бавити било којом од следећих области:

  • Процена имовине

  • Пословна стратегија

  • Рачунарски системи

  • Подршка у парници

  • Спајања и аквизиције

  • Организациона структура

  • Анализа процеса

  • Управљање ризиком

ЦПА фирма може пружати услуге саветодавног управљања ако је ова група одвојена од функције ревизије и пореза.